Quantcast

หางาน งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานเอกชน

,งานราชการ,หางาน,

เปิดสอบ

,

สอบราชการ

,สอบบรรจุ,สอบครู,สอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ,เปิดสอบ,สอบตำรวจ
ลงประกาศงาน

หางานHOT ! News
หน้าแรก | งานราชการ | งานเอกชน | งานครู | ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | แนวข้อสอบ | ข้อสอบออนไลน์ | วิทยุออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ...
งานราชการ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิคส์ (เพิ่มเติม) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
งานราชการ
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไหม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ท..
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
อ่านข่าวทั้งหมด >>

งานราชการ         ลงประกาศงานราชการ ลงประกาศงานราชการ ฟรีคลิ๊ก

งานราชการ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักช่วยการพยาบาล 4 ตำแหน่ง รับสมั..
งานราชการ
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง ..
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 1 ตำแหน่ง รับสม..
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน 487 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 45 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 24 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
งานราชการ
งานเอกชน                ลงประกาศงานเอกชน ลงประกาศงานเอกชน ฟรีคลิ๊ก
งานเอกชน


+- ได้รับข้อมูลข่าวสารดีดีกด ถูกใจ (Like) ด้วยนะคับ ขอบคุณคับ -+

Radio Online (ฟังวิทยุออนไลน์)

งานราชการ ล่าสุด
ลงประกาศงานฟรี ลงประกาศงานฟรี

สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานราชการ งานข้าราชการ สอบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ข่าวสารงานราชการ 55
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ...
  • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิคส์ (เพิ่มเติม) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  • กองทัพอากาศ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  • กรมหม่อนไหม เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไหม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  • กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ท..
  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสถิติ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  • ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,พนักช่วยการพยาบาล 4 ตำแหน่ง รับสมั..
  • กรมหม่อนไหม เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  • กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  • กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

งานราชการ
แนวข้อสอบ เอกสารการสมัครงาน


 
 
+- ทดลองทำข้อสอบ ออนไลน์ =>
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
suphaluxxx
15 (03:15 นาที)
2
takkyxxx
15 (00:50 นาที)
3
takkyxxx
15 (00:44 นาที)
4
takkyxxx
15 (00:42 นาที)
5
takkyxxx
15 (01:03 นาที)
+ ผู้เข้าสอบล่าสุด
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
pure_ware@hotmail.com
0 (27:54 นาที)
2
kittima.naken@hotmail.com
0 (03:59 นาที)
3
ืีnutsiri_tid@hotmail.com
0 (04:46 นาที)
4
sample@email.tst
0 (00:23 นาที)
5
arf-yotsapon@hotmail.com
0 (08:50 นาที)
ข้อสอบทั้งหมดมี อนุกรม อุปมา-อุปมัย ข้อสอบทั่วไป ภาษาไทย จะสุ่มเป็นแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ไม่จำกัดเวลาในการทำ
กรุณากรอกอีเมล์      
* แนะนำสถานที่ติวสอบ ติวตำราจ ติวนายร้อย ติวปลัด :: ติดต่อโฆษณา โทร 090-0537553
 
 


งานครู งานสถานศึกษา
งานครู


2009 © JOBSIAMTODAY.COM
ศูนย์กลาง หางาน การลงประกาศ สอบราชการ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หากท่านต้องการลงประกาศสามารถลงประกาศที่ ฝากประกาศงานราชการ ฟรี หรือส่งเมล์มาที่ apichat.punya@gmail.com | WebLink | Design by softweb.in.th
งานราชการ ชื้อขายบ้าน ที่ดิน