Quantcast

หางาน งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานเอกชน

,งานราชการ,หางาน,

เปิดสอบ

,

สอบราชการ

,สอบบรรจุ,สอบครู,สอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ,เปิดสอบ,สอบตำรวจ
ลงประกาศงาน

หางานHOT ! News
หน้าแรก | งานราชการ | งานเอกชน | งานครู | ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | แนวข้อสอบ | ข้อสอบออนไลน์ | วิทยุออนไลน์

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
อ่านข่าวทั้งหมด >>

งานราชการ         ลงประกาศงานราชการ ลงประกาศงานราชการ ฟรีคลิ๊ก

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งานราชการ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
งานราชการ
โรงเรียนแสงหิรัญ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ด่วน!! รับสมัครครูเอกภาษาไทย และ เอกพละ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2557
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน(สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถ..
งานราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 ธันว..
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(รพ.ราชบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ..
งานราชการ
งานเอกชน                ลงประกาศงานเอกชน ลงประกาศงานเอกชน ฟรีคลิ๊ก
งานเอกชน


+- ได้รับข้อมูลข่าวสารดีดีกด ถูกใจ (Like) ด้วยนะคับ ขอบคุณคับ -+

Radio Online (ฟังวิทยุออนไลน์)

งานราชการ ล่าสุด
ลงประกาศงานฟรี ลงประกาศงานฟรี

สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานราชการ งานข้าราชการ สอบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ข่าวสารงานราชการ 55
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  • กรมชลประทาน เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งานราชการ
แนวข้อสอบ เอกสารการสมัครงาน


 
 
+- ทดลองทำข้อสอบ ออนไลน์ =>
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
suphaluxxx
15 (03:15 นาที)
2
takkyxxx
15 (00:50 นาที)
3
takkyxxx
15 (00:44 นาที)
4
takkyxxx
15 (00:42 นาที)
5
takkyxxx
15 (01:03 นาที)
+ ผู้เข้าสอบล่าสุด
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
pantipajamjan@gmail.com
0 (09:31 นาที)
2
kaewaudta@yahoo.co.th
0 (10:59 นาที)
3
wanpyrpy@gmail.com
0 (12:52 นาที)
4
boyZa@hotmail.com
0 (03:04 นาที)
5
t.kassanuk@gmail.com
0 (12:53 นาที)
ข้อสอบทั้งหมดมี อนุกรม อุปมา-อุปมัย ข้อสอบทั่วไป ภาษาไทย จะสุ่มเป็นแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ไม่จำกัดเวลาในการทำ
กรุณากรอกอีเมล์      
* แนะนำสถานที่ติวสอบ ติวตำราจ ติวนายร้อย ติวปลัด :: ติดต่อโฆษณา โทร 090-0537553
 
 


งานครู งานสถานศึกษา
งานครู


2009 © JOBSIAMTODAY.COM
ศูนย์กลาง หางาน การลงประกาศ สอบราชการ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หากท่านต้องการลงประกาศสามารถลงประกาศที่ ฝากประกาศงานราชการ ฟรี หรือส่งเมล์มาที่ apichat.punya@gmail.com | WebLink | Design by softweb.in.th