Quantcast

หางาน งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานเอกชน

,งานราชการ,หางาน,

เปิดสอบ

,

สอบราชการ

,สอบบรรจุ,สอบครู,สอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ,เปิดสอบ,สอบตำรวจ
ลงประกาศงาน

หางานHOT ! News
หน้าแรก | งานราชการ | งานเอกชน | งานครู | ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | แนวข้อสอบ | ข้อสอบออนไลน์ | วิทยุออนไลน์

งานราชการ
จังหวัดกำแพงเพชร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท) 20 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ...

งานราชการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
อ่านข่าวทั้งหมด >>

งานราชการ         ลงประกาศงานราชการ ลงประกาศงานราชการ ฟรีคลิ๊ก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลสิงห์บุรี) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 8 กร..
งานราชการ
โรงเรียนแสงหิรัญ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รับสมัครครูเอกพละ - เอกคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 ถึง 30 ก.ค 58
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)จังหวัด อุบลราชธานี 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึ..
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์) จังหวัด อุบลราชธานี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถ..
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ (โรงพยาบาลอุดรธานี) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 7 กร..
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึ..
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป(วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤห..
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี สามารถสมัครได้ที่สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 ..
งานราชการ
งานเอกชน                ลงประกาศงานเอกชน ลงประกาศงานเอกชน ฟรีคลิ๊ก
งานเอกชน


+- ได้รับข้อมูลข่าวสารดีดีกด ถูกใจ (Like) ด้วยนะคับ ขอบคุณคับ -+

Radio Online (ฟังวิทยุออนไลน์)

งานราชการ ล่าสุด
ลงประกาศงานฟรี ลงประกาศงานฟรี

สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานราชการ งานข้าราชการ สอบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ข่าวสารงานราชการ 55
  • จังหวัดกำแพงเพชร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท) 20 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ...
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลสิงห์บุรี) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพฤกษศาสตร์) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 8 กร..

งานราชการ
แนวข้อสอบ เอกสารการสมัครงาน


 
 
+- ทดลองทำข้อสอบ ออนไลน์ =>
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
suphaluxxx
15 (03:15 นาที)
2
takkyxxx
15 (00:50 นาที)
3
takkyxxx
15 (00:44 นาที)
4
takkyxxx
15 (00:42 นาที)
5
takkyxxx
15 (01:03 นาที)
+ ผู้เข้าสอบล่าสุด
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
ัีyusufalazmanie@gmail.com
0 (24:47 นาที)
2
suphaluxxx
0 (01:39 นาที)
3
jm
0 (06:02 นาที)
4
natt
0 (04:37 นาที)
5
aom-2533@windowslive.com
0 (08:27 นาที)
ข้อสอบทั้งหมดมี อนุกรม อุปมา-อุปมัย ข้อสอบทั่วไป ภาษาไทย จะสุ่มเป็นแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ไม่จำกัดเวลาในการทำ
กรุณากรอกอีเมล์      
* แนะนำสถานที่ติวสอบ ติวตำราจ ติวนายร้อย ติวปลัด :: ติดต่อโฆษณา โทร 090-0537553
 
 


งานครู งานสถานศึกษา
งานครู


2009 © JOBSIAMTODAY.COM
ศูนย์กลาง หางาน การลงประกาศ สอบราชการ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หากท่านต้องการลงประกาศสามารถลงประกาศที่ ฝากประกาศงานราชการ ฟรี หรือส่งเมล์มาที่ apichat.punya@gmail.com | WebLink | Design by softweb.in.th