Quantcast

หางาน งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานเอกชน

,งานราชการ,หางาน,

เปิดสอบ

,

สอบราชการ

,สอบบรรจุ,สอบครู,สอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ,เปิดสอบ,สอบตำรวจ
ลงประกาศงาน

หางานHOT ! News
หน้าแรก | งานราชการ | งานเอกชน | งานครู | ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | แนวข้อสอบ | ข้อสอบออนไลน์ | วิทยุออนไลน์

กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 เมษายน พ...
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 เ..

กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษา..
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั้งเพชรบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 ..
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 เม..
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, พนักงานธุรการ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
อ่านข่าวทั้งหมด >>

งานราชการ         ลงประกาศงานราชการ ลงประกาศงานราชการ ฟรีคลิ๊ก

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
งานราชการ
สสจ.นคาศรีธรรมราช
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นักโสตทัศนศึกษา
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (โรงพยาบาลสงฆ์) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
งานราชการ
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โรงพยาบาลเบตง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
งานราชการ
งานเอกชน                ลงประกาศงานเอกชน ลงประกาศงานเอกชน ฟรีคลิ๊ก
งานเอกชน


+- ได้รับข้อมูลข่าวสารดีดีกด ถูกใจ (Like) ด้วยนะคับ ขอบคุณคับ -+

Radio Online (ฟังวิทยุออนไลน์)

งานราชการ ล่าสุด
ลงประกาศงานฟรี ลงประกาศงานฟรี

สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานราชการ งานข้าราชการ สอบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ข่าวสารงานราชการ 55
  • กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 เมษายน พ...
  • กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 เ..
  • กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษา..
  • กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั้งเพชรบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 ..
  • กรมประมง เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 17 เม..
  • กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, พนักงานธุรการ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
  • กรมการแพทย์ เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558
  • สสจ.นคาศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นักโสตทัศนศึกษา
  • กรมการแพทย์ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
  • กรมการแพทย์ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (โรงพยาบาลสงฆ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

งานราชการ
แนวข้อสอบ เอกสารการสมัครงาน


 
 
+- ทดลองทำข้อสอบ ออนไลน์ =>
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
suphaluxxx
15 (03:15 นาที)
2
takkyxxx
15 (00:50 นาที)
3
takkyxxx
15 (00:44 นาที)
4
takkyxxx
15 (00:42 นาที)
5
takkyxxx
15 (01:03 นาที)
+ ผู้เข้าสอบล่าสุด
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
sawara-121@hotmail.com
0 (03:52 นาที)
2
auttasit23@hotmail.co.th
0 (13:32 นาที)
3
casinogirl2009@hotmail.com
0 (19:14 นาที)
4
casinogirl2009@hotmail.com
0 (14:02 นาที)
5
pantipajamjan@gmail.com
0 (09:31 นาที)
ข้อสอบทั้งหมดมี อนุกรม อุปมา-อุปมัย ข้อสอบทั่วไป ภาษาไทย จะสุ่มเป็นแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ไม่จำกัดเวลาในการทำ
กรุณากรอกอีเมล์      
* แนะนำสถานที่ติวสอบ ติวตำราจ ติวนายร้อย ติวปลัด :: ติดต่อโฆษณา โทร 090-0537553
 
 


งานครู งานสถานศึกษา
งานครู


2009 © JOBSIAMTODAY.COM
ศูนย์กลาง หางาน การลงประกาศ สอบราชการ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หากท่านต้องการลงประกาศสามารถลงประกาศที่ ฝากประกาศงานราชการ ฟรี หรือส่งเมล์มาที่ apichat.punya@gmail.com | WebLink | Design by softweb.in.th