Quantcast

หางาน งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานเอกชน

,งานราชการ,หางาน,

เปิดสอบ

,

สอบราชการ

,สอบบรรจุ,สอบครู,สอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ,เปิดสอบ,สอบตำรวจ
ลงประกาศงาน

หางานHOT ! News
หน้าแรก | งานราชการ | งานเอกชน | งานครู | ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | แนวข้อสอบ | ข้อสอบออนไลน์ | วิทยุออนไลน์

กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(รพ.สวรรค์ประชารักษ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลราชบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี) 3 ตำแหน่ง ..
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี) 3 ตำแหน่ง ..
อ่านข่าวทั้งหมด >>

งานราชการ         ลงประกาศงานราชการ ลงประกาศงานราชการ ฟรีคลิ๊ก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 1 ตำแหน..
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี(สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถ..
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกา..
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 20 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 พฤศ..
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 100 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
งานราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
งานราชการ
งานเอกชน                ลงประกาศงานเอกชน ลงประกาศงานเอกชน ฟรีคลิ๊ก
งานเอกชน


+- ได้รับข้อมูลข่าวสารดีดีกด ถูกใจ (Like) ด้วยนะคับ ขอบคุณคับ -+

Radio Online (ฟังวิทยุออนไลน์)

งานราชการ ล่าสุด
ลงประกาศงานฟรี ลงประกาศงานฟรี

สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานราชการ งานข้าราชการ สอบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ข่าวสารงานราชการ 55
  • กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(รพ.สวรรค์ประชารักษ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลราชบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี) 3 ตำแหน่ง ..
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์(โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี) 3 ตำแหน่ง ..
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • กรมสรรพสามิต เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน(คนพิการ) สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 1 ตำแหน..
  • กรมสรรพสามิต เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี(สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถ..
  • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกา..

งานราชการ
แนวข้อสอบ เอกสารการสมัครงาน


 
 
+- ทดลองทำข้อสอบ ออนไลน์ =>
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
suphaluxxx
15 (03:15 นาที)
2
takkyxxx
15 (00:50 นาที)
3
takkyxxx
15 (00:44 นาที)
4
takkyxxx
15 (00:42 นาที)
5
takkyxxx
15 (01:03 นาที)
+ ผู้เข้าสอบล่าสุด
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
wanpyrpy@gmail.com
0 (12:52 นาที)
2
boyZa@hotmail.com
0 (03:04 นาที)
3
t.kassanuk@gmail.com
0 (12:53 นาที)
4
changgowit2518@gmail.com
0 (03:26 นาที)
5
satanza777@gmail.com
0 (00:57 นาที)
ข้อสอบทั้งหมดมี อนุกรม อุปมา-อุปมัย ข้อสอบทั่วไป ภาษาไทย จะสุ่มเป็นแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ไม่จำกัดเวลาในการทำ
กรุณากรอกอีเมล์      
* แนะนำสถานที่ติวสอบ ติวตำราจ ติวนายร้อย ติวปลัด :: ติดต่อโฆษณา โทร 090-0537553
 
 


งานครู งานสถานศึกษา
งานครู


2009 © JOBSIAMTODAY.COM
ศูนย์กลาง หางาน การลงประกาศ สอบราชการ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หากท่านต้องการลงประกาศสามารถลงประกาศที่ ฝากประกาศงานราชการ ฟรี หรือส่งเมล์มาที่ apichat.punya@gmail.com | WebLink | Design by softweb.in.th