Quantcast

หางาน งานราชการ สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานเอกชน

,งานราชการ,หางาน,

เปิดสอบ

,

สอบราชการ

,สอบบรรจุ,สอบครู,สอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ,เปิดสอบ,สอบตำรวจ
ลงประกาศงาน

หางานHOT ! News
หน้าแรก | งานราชการ | งานเอกชน | งานครู | ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ | แนวข้อสอบ | ข้อสอบออนไลน์ | วิทยุออนไลน์

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (เขต 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 5) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
อ่านข่าวทั้งหมด >>

งานราชการ         ลงประกาศงานราชการ ลงประกาศงานราชการ ฟรีคลิ๊ก

กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เขต 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (เขต 5) 13 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 5) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 5) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (พนักงานราชาร กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) สำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัด..
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) สำนักงานคลังเขต 1 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่ ..
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การข่าว 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 1..
งานราชการ
งานเอกชน                ลงประกาศงานเอกชน ลงประกาศงานเอกชน ฟรีคลิ๊ก
งานเอกชน


+- ได้รับข้อมูลข่าวสารดีดีกด ถูกใจ (Like) ด้วยนะคับ ขอบคุณคับ -+

Radio Online (ฟังวิทยุออนไลน์)

งานราชการ ล่าสุด
ลงประกาศงานฟรี ลงประกาศงานฟรี

สอบราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบพนักงานราชการ งานข้าราชการ สอบข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ธนาคาร ข่าวสารงานราชการ 55
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (เขต 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 5) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เขต 5) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (เขต 5) 13 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 5) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 5) 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งานราชการ
แนวข้อสอบ เอกสารการสมัครงาน


 
 
+- ทดลองทำข้อสอบ ออนไลน์ =>
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
suphaluxxx
15 (03:15 นาที)
2
takkyxxx
15 (00:50 นาที)
3
takkyxxx
15 (00:44 นาที)
4
takkyxxx
15 (00:42 นาที)
5
takkyxxx
15 (01:03 นาที)
+ ผู้เข้าสอบล่าสุด
ลำดับที่
ชื่อ
คะแนน (เวลาในการสอบ)
1
ัีyusufalazmanie@gmail.com
0 (24:47 นาที)
2
suphaluxxx
0 (01:39 นาที)
3
jm
0 (06:02 นาที)
4
natt
0 (04:37 นาที)
5
aom-2533@windowslive.com
0 (08:27 นาที)
ข้อสอบทั้งหมดมี อนุกรม อุปมา-อุปมัย ข้อสอบทั่วไป ภาษาไทย จะสุ่มเป็นแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ไม่จำกัดเวลาในการทำ
กรุณากรอกอีเมล์      
* แนะนำสถานที่ติวสอบ ติวตำราจ ติวนายร้อย ติวปลัด :: ติดต่อโฆษณา โทร 090-0537553
 
 


งานครู งานสถานศึกษา
งานครู


2009 © JOBSIAMTODAY.COM
ศูนย์กลาง หางาน การลงประกาศ สอบราชการ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หากท่านต้องการลงประกาศสามารถลงประกาศที่ ฝากประกาศงานราชการ ฟรี หรือส่งเมล์มาที่ apichat.punya@gmail.com | WebLink | Design by softweb.in.th